Brand portfolio

Om merkenbeleid goed uit de verf te laten komen, moeten er bij elk bedrijf een aantal essentiële keuzes worden gemaakt over het brand portfolio. Relevante vragen hier zijn: willen we met het corporate brand naar buiten treden of met product brands? En als we voor product brands kiezen, moeten we dan het corporate brand als endorsement gebruiken? Maar ook: kunnen we naast het corporate brand en product brands ook nog sub-brands inzetten? Dit zijn vragen waar je proactief over moet nadenken en je merkenbeleid op moet inrichten.

Brand portfolio vraagstukken komen niet alleen voor bij startende ondernemingen, maar ook bij bedrijven die een sterke groei hebben doorgemaakt. Bijvoorbeeld bij bedrijven die door acquisities groot zijn geworden. Vroeger of later wordt de vraag relevant of je niet met minder merken de markt kunt bedienen (‘van meer naar minder merken’ dus). Als je daadwerkelijk het merkportfolio opnieuw wilt inrichten, moet je een plan opstellen voor re-branding. In de praktijk blijkt dat veel re-branding operaties niet goed uitpakken. Wil je hier meer over weten? Kijk dan onder re-branding.

Methode

Binnen het domein van brand management zijn brand portfolio vraagstukken vaak de lastigste om op te lossen. Meestal lijkt er een oplossing voor de hand te liggen, maar dat is lang niet altijd de beste oplossing. Brand Capital heeft een unieke, onderbouwde en methodische aanpak uitgewerkt voor het oplossen van brand portfolio vraagstukken. In dit zogeheten IFS-model kijken we naar drie aspecten:

  • Inhoudelijk: in hoeverre verschillen producten/diensten van elkaar als het gaat om hun inhoudelijke propositie (belofte)?
  • Financieel: is de omzet van een product/dienstcombinatie hoog genoeg om het als apart merk te kunnen exploiteren?
  • Strategisch: vragen toekomstige marktontwikkelingen en verwacht gedrag van concurrenten om een investering in meerdere merken?

Door antwoorden op deze vragen in kaart te brengen, weten wij in te schatten welke resultaten een brand portfolio oplevert. In het verlengde daarvan kunnen we de re-branding uitwerken en deze in de uitvoering begeleiden.

Deliverables

Wij adviseren organisaties bij het inrichten van hun merkportfolio. In duidelijke taal geven we aan hoe het brand portfolio eruit moet zien, hoe merken zich tot elkaar verhouden en welke investeringen ermee gemoeid gaan. Ook kunnen wij een bestaande merkportfolio doorlichten en adviseren hoe deze kan worden geoptimaliseerd (bijvoorbeeld door het delisten of mergen van merken).