Wat is city branding?

Bij veel steden, streken, regio’s en landen is marketing gemeengoed geworden. Bij Brand Capital hebben wij het echter niet over city marketing, maar over city branding. Waar marketing werkt vanuit een bestaand imago, richten wij ons liever op de gewenste ‘droompositie’ van een stad, streek of land. Bij alle succesvolle cases op dit gebied zie je dat niet het imago, maar juist de identiteit als startpunt is genomen. En er zijn veel cases die duidelijk maken dat de gewenste identiteit voor een groot deel maakbaar is. Waar een wil is, is een weg!

Bij city branding onderscheiden we drie doelgroepen: bewoners, bezoekers en bedrijven. Waar het hier omgaat is een goede balans in belangen te vinden. Te veel bezoekers kunnen bewoners van een stad doen vervreemden. En als bedrijven zich er niet willen vestigen blijft het voorzieningenniveau achter bij wat het zou kunnen zijn. Bij city branding is het belangrijk de wederzijdse invloeden van deze drie doelgroepen goed uit te balanceren.

Methode voor City Branding

Bij het vormgeven van een city brand werken we met een methode die in de praktijk zijn toegevoegde waarde heeft bewezen. We werken met een voor city branding aangepast positioneringsmodel. Hierin werken we achtereenvolgens de gewenste identiteit uit, benoemen we de positionering en stellen we de merkessentie vast. Een city brand bouwt zijn imago vooral op door manifestatie; het benadrukken van de unieke assets van de plaats of het gebied. Communicatie en visualisatie zijn essentieel om de manifestatie te ondersteunen. Het uitwerken van de manifestatie, communicatie en visualisatie is een complexe opgave, waar halve maatregelen niet werken.

Na het vaststellen van de positionering is het belangrijk om de organisatiestructuur rond een city brand vorm te geven. Veel overheden kiezen hier voor een publiek/private samenwerking. Brand Capital heeft voor diverse city brands de rol van ‘kwartiermaker’ op zich genomen. Ook zetten we budgetplannen voor city brands op waarin we zowel eerste, tweede als derde geldstromen weten aan te boren.

williams slots online

WMS slots available here with FREE demo games + Full WMS online casino list . Play a selection of WMS slots for free here at OCV with no download or registration. Raging Rhino, Wizard Of Oz, Zeus slots and more.williams slots online

Brand Capital heeft de city branding van onder meer Amsterdam/ stadsdeel West, Doetinchem, Havenbedrijf Rotterdam, Heerlen, Rotterdam, Schiedam, Súdwest Fryslân en de stad Utrecht vormgegeven. Zelfs bij een grote fusiegemeente (Súdwest Fryslân) zijn wij er in geslaagd een gemeenschappelijke identiteit te benoemen.

Deliverables bij City Branding

Op het gebied van city branding leveren we de volgende diensten:

  • Vaststelling van de gewenste identiteit van het city brand;
  • Vaststelling van de positionering en de merkessentie van het city brand;
  • Uitwerking van de positionering naar richtlijnen voor de manifestatie, communicatie en visualisatie van het city brand.
  • Opzet van een organisatiestructuur voor het city brand, alsmede het opstarten van de organisatiestructuur (‘kwartiermaken’).
  • Uitwerking van een budgetteringsplan voor het city brand.

In de uitvoering van al onze activiteiten zijn wij er op gericht draagvlak te creëren bij zowel bewoners, bezoekers als bedrijven.