Merkinnovatie

Innovatie is het levensbloed van elk merk. Als een merk niet vernieuwt, is de kans groot dat het langzamerhand uit het gezichtsveld van de klant verdwijnt. Maar merkinnovatie is niet iets vanzelfsprekends. Hoe kom je tot nieuwe producten die zowel het merk versterken alsook inspelen op een behoefte vanuit de markt? Een duidelijk gepositioneerd merk geeft richtlijnen voor innovatie, maar als deze kaders ontbreken is de kans groot dat de innovatie niet door de markt wordt ‘begrepen’. Des te meer reden om ervoor te zorgen dat je duidelijk richting aan innovatie geeft. Brand-driven innovation dus!

Methode

Uit onderzoek weten we dat het overgrote deel van de merkinnovaties faalt. De reden is dat managers vaak niet goed weten in te schatten welke innovaties bij hun merk passen en wat de toegevoegde waarde van hun merk in de nieuwe categorie is. Brand Capital heeft voor merkinnovatie modellen en een stappenplan ontwikkeld om de kans van slagen te maximaliseren. We kijken hier naar de drie zogeheten TLF-aspecten:

  • Transfer: wat is de toegevoegde waarde van het merk voor de innovatie? Draagt met andere woorden het merk bij aan de ‘reason to buy’ van het nieuwe product?
  • Leverage: biedt de categorie van de innovatie ruimte voor het nieuwe merkproduct? Of is deze categorie dermate ‘verzadigd’ dat er niet of nauwelijks ruimte is voor nieuwe initiatieven?
  • Feedback: in welke mate versterkt de innovatie het merk? Is er met andere woorden sprake van brand activation?

Door bij merkinnovatie de transfer, leverage en feedback in kaart te brengen, wordt duidelijk of een innovatie kans van slagen heeft en in welke mate en op welke punten de innovatie bij marktintroductie communicatief ondersteund moet worden.

Deliverables

Bij merkinnovatie helpen wij bedrijven bij het genereren van ideeën, het testen van concepten en het vaststellen van een strategie om de innovatie ‘in de markt te zetten’. We organiseren bijvoorbeeld creatieve sessies om tot nieuwe ideeën voor het merk te komen. Aan de hand van de TLF-aspecten zetten we briefings voor marktonderzoekbureaus uit om de slaagkans van een innovatie te onderzoeken. En voor de marktintroductie stellen we plannen voor de roll-out van nieuwe producten op.