What we do

Brand Capital is een adviesbureau voor strategische merkvraagstukken. Onze merkprofessionals zoeken niet alleen naar inspiratie in de wetenschappelijke kant van het vakgebied, maar ook in de praktijk. Doordat we continu de praktijk aan de theorie toetsen en de theorie aan de praktijk, zijn we altijd ‘one step beyond’.

Onze ondersteuning kan in de vorm van een adviesopdracht of interimmanagement. Ook kennisoverdracht in de vorm van een inhoudelijke presentatie of workshop behoort tot de mogelijkheden.

Onze filosofie

Merkenbeleid wordt vaak nog gezien als een ‘key marketing tool’, waarbij het speelveld van een merk buiten de organisatie ligt. Onze ervaring leert dat een sterke propositie alleen maar kans van slagen heeft als deze intern wordt doorleefd. De merkprofessionals van Brand Capital integreren daarom twee ogenschijnlijk losstaande disciplines: de kunst om voor klanten onderscheidende merkproposities te creëren en de kunst om medewerkers te betrekken bij het bouwen en het uitdragen van het merk.

Identity is key
Eén van de kernconcepten bij het creëren van merken is identiteit. Elke organisatie en elk product heeft unieke karaktertrekken die de basis kunnen vormen voor een merkconcept. De merkidentiteit is een – vaak latent aanwezige – boodschap die zichtbaar en relevant gemaakt moet worden en kan nooit een bedacht verhaal zijn. Op deze wijze helpt Brand Capital opdrachtgevers authentieke merken te creëren.

Return on investment
Voor Brand Capital is een merk geen doel op zich. Hoewel merken ergens aan moeten appelleren en moeten inspireren, moeten ze bovenal bijdragen aan de financiële performance van de merkeigenaar. Alleen zo kan een langdurig competitief voordeel worden opgebouwd.

Onze werkwijze

Wij werken vanuit drie merkwaarden. Allereerst de ambitie om voor een merk de best mogelijke oplossing te bedenken. Verwacht van ons geen standaardoplossing of halve maatregelen. Maar de best onderbouwde oplossing die werkt.

Daarnaast werken we continu aan het ontwikkelen van onze eigen competenties om state-of-the-art kennis en inzichten in adviesprojecten te kunnen inbrengen. Er is zoveel (wetenschappelijke) kennis en inzichten beschikbaar, dat wij vinden dat het niet langer verantwoord is een merk op alleen maar ‘buikgevoel’ te bouwen.

Onze derde merkwaarde is equality (gelijkheid). Een merk kan alleen maar succesvol zijn als de belangen van de verschillende stakeholders (klanten, medewerkers, investeerders en de samenleving) in balans zijn. Merken zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze maatschappij geworden en kunnen alleen nog maar bestaan als er rekening wordt gehouden met alle belanghebbenden.

De adviseurs die bij Brand Capital werken, zijn kritisch naar klanten en toeleveranciers, maar bovenal naar zichzelf. We dragen onze visie op het vakgebied regelmatig uit op congressen en symposia, en in colleges en de media. De leiding van Brand Capital is in handen van Rik Riezebos.

Rik Riezebos, branding specialist

Dr. Rik Riezebos richtte in 1997 Brand Capital op. Hij richt zich met name op vraagstukken rond merkarchitectuur en positioneren. Hij is het best te typeren als iemand die graag complexe vraagstukken te lijf gaat. Hij zet vaak zelf modellen en schema’s op, om nieuwe inzichten in merkproblematieken op te doen. Daarmee creëert hij inzicht en overzicht in op het eerste gezicht moeilijk op te lossen vraagstukken.

Rik Riezebos genoot zijn opleiding (economische psychologie) aan de K.U. Brabant (1983-1987) en volgde daarna het ‘Phd. program in general management’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1987-1991). Vervolgens was hij als universitair hoofddocent Marketingcommunicatie en Merkenbeleid verbonden aan de RSM/ Erasmus Universiteit te Rotterdam (1991-2001); aanvankelijk fulltime, later parttime. Sinds 1997 adviseert hij vanuit Brand Capital bedrijven en instellingen op het gebied van hun merkenbeleid. Van 1998 tot begin 2001 was hij ook nog parttime verbonden aan TBWA/ARA Communicatieadviesbureau te Rotterdam als directeur strategie. Sinds 2001 is hij algemeen directeur van EURIB. Rik Riezebos is auteur van het standaardwerk ‘Merkenmanagement’, waarvan tevens een Engelstalige en Chinese versie zijn verschenen, en is co-auteur van het boek ‘Positioneren; stappenplan voor een scherpe positionering’, waarvan ook een Engelse en Koreaanse editie zijn verschenen. Een overzicht van zijn publicaties, blogs en modellen is terug te vinden op de EURIB-website (over Rik Riezebos).