Wat is positioneren?

Een succesvol merk claimt haar positie in de markt. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je ervoor dat jouw merk de gewenste associaties bij klanten oproept en hoe zorg je ervoor dat je merk opvalt tussen die van concurrenten? Dit zijn de vragen waar het bij positioneren om draait.

Hoe kun je Positioneren?

Veel marketingmanagers denken dat je je bij positioneren op zoek moet naar ‘het gat in de markt’. Zij kijken dus vooral naar de kansen die de markt biedt, zowel bij klanten als ten opzichte van concurrenten. Maar het is de vraag of een organisatie zich daar heel makkelijk op kan aanpassen. Bij positioneringstrajecten vinden wij het belangrijk om eerst te kijken waar de kracht van een organisatie ligt. Om van daaruit de ‘opportunities’ in de markt te ontdekken! Zo blijf je dicht bij jezelf en bouw je een authentiek merk.

Methode voor Positioneren

Voor positioneringstrajecten gebruiken wij een gevalideerd stappenplan. Het model van de Brand/Reputation Grid gebruiken we voor het vaststellen van de organisatie-identiteit. Het vaststellen van de positionering en de consequenties daarvan doen we aan de hand van het MDC-model, dat staat voor merkidentiteit, doelgroep en categorisatie. Door dit stappenplan te volgen bouwen we vanuit de organisatie-identiteit aan een zichtbaar merk. Met dit model creëren we intern draagvlak voor de positionering en zorgen we voor een optimale acceptatie bij klanten en andere stakeholders. Dit geeft de beste garantie dat de ‘delivery’ door medewerkers op de gemaakte ‘promise’ aansluit.

Deliverables bij Positioneren

Bij een positioneringsopdracht stellen wij de gewenste identiteit van een merk vast en het positioneringstatement (inclusief merkessentie). Daarnaast geven we op hoofdlijnen aanbevelingen voor de profilering van het merk:

  • Manifestatie: welke producten en diensten kunnen de positionering waarmaken en versterken? Anders uitgedrukt: welke producten en diensten zet je in de ‘etalage van je merk’?
  • Communicatie: hoe moet de interne en externe communicatie van het merk inhoudelijk worden vormgegeven?
  • Visualisatie: hoe ziet de visuele identiteit van het merk eruit?

De doorlooptijd van een positioneringsopdracht varieert van twee tot vier maanden.

Bij elke positioneringsopdracht hechten wij veel waarde aan het creëren van een intern draagvlak voor de positioneringskeuze en aan een goede onderbouwing door middel van onderzoek. Brand Capital heeft voor veel nationale en internationale merken (her-) positioneringsopdrachten uitgevoerd.