Onze diensten

Brand Capital heeft meerdere mogelijkheden om u te helpen bij het oplossen van uw strategische merkvraagstukken. In veel gevallen kan dit door middel van een adviesopdracht. Op sommige momenten is het effectiever om samen te werken op basis van een interim opdracht. Daar waar het gaat om het inspireren, informeren of initiëren van een verandering kan een workshop of presentatie een betere oplossing zijn.

Advies

Wij werken op basis van drie uitgangspunten. Allereerst de ambitie en gedrevenheid om voor een klant de best mogelijke oplossing te bedenken. Daarnaast werken we continu aan het ontwikkelen van onze eigen competenties om state-of-the-art kennis en inzichten in adviesprojecten te kunnen inbrengen. Ten slotte vinden we het belangrijk dat een advies door de organisatie wordt gedragen. Daarom betrekken we altijd de opdrachtgever bij de uitwerking van het advies. Verwacht van ons daarom geen standaardoplossing of halve maatregelen. Maar een goed onderbouwde oplossing die werkt.

Return on investment
Voor Brand Capital is een merk geen doel op zich. Hoewel merken ergens aan moeten appelleren en moeten inspireren, moeten ze bovenal bijdragen aan de financiële performance van de merkeigenaar. Alleen zo kan een langdurig competitief voordeel worden opgebouwd.

Interim management

In sommige gevallen werkt het beter om te werken op basis van een interim management opdracht. Bijvoorbeeld bij het het implementeren van een nieuwe positionering, het implementeren van een nieuwe strategie of het herstructureren of aansturen van uw marketing team. Brand Capital heeft meerder opdrachtgevers op deze manier geholpen om in een korte tijd een flinke stap vooruit te zetten. Het beidt de mogelijkheid om tevens uw medewerkers mee te nemen in een nieuwe werkwijze en het vergroten van hun kennis op het gebied van strategisch merkenbeleid.

Kennisoverdracht

Soms zijn uw organisatie en medewerkers toe aan nieuwe inzichten of wilt u bijgepraat worden of de laatste ontwikkelingen op het gebied van strategisch merkenbeleid. In dat geval kan een inspiratiesessie, een inhoudelijke presentatie of een workshop het juiste instrument zijn. Wij worden veel gevraagd om op zowel openbare als besloten bijeenkomsten een inhoudelijke bijdrage te leveren.

Wilt u meer weten over bovenstaande mogelijkheden, neem dan contact met ons op. Wij bespreken dit graag met u.