Internal branding

Het succes van elke organisatie staat of valt met het enthousiasme van haar medewerkers. Enthousiaste medewerkers lopen harder voor hun klanten en zijn goede brand advocates voor het merk. Als medewerkers niet in hun merk geloven, dan zullen klanten dit aanvoelen! Immers: “Als het binnen niet werkt, wordt het buiten gemerkt”.

Veelal wordt internal branding opgevat als het beantwoorden van de vraag hoe een extern merkbeeld naar de interne kant van de organisatie kan worden ‘doorvertaald’. Bij Brand Capital denken we daar anders over. Startpunt van internal branding is niet de externe merkbelofte, maar de vraag wat de interne kracht van de organisatie is. Wij spreken dan ook liever over ‘branding inside-out’.

Op grond van ervaring en harde onderzoeksdata weten we dat bedrijven die hun medewerkerbetrokkenheid weten te vergroten, veel beter presteren. Bij ‘branding inside out’ wordt het merk van binnenuit – door de medewerkers, management en directie – vormgegeven en uitgedragen. Niet alleen draagt dit bij aan een match tussen het in- en externe beeld van een organisatie, maar het leidt ook tot een efficiënter opererende en winstgevender organisatie.

Methode

Bij Brand Capital hebben we een methodiek ontwikkeld om branding inside-out vorm te geven. We richten ons daarbij niet alleen op medewerkers, maar ook op managers en de directie van een organisatie. Door een gedragen visie & missie en identiteit & belofte te ontwikkelen, wakkeren we het vuur in de organisatie aan. Het enthousiasme en motivatie van medewerkers wordt niet alleen hierdoor bepaald. We kunnen op verzoek met een eigen ontwikkelde scan ook andere kritieke factoren in de organisatie in kaart brengen.

Deliverables

Bij internal branding starten we bij voorkeur met een scan van de ‘interne beleefwereld’ van de organisatie. In deze scan maken we gebruik van het Enfuse-model. Hierbij worden zes factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de betrokkenheid van medewerkers. Mede op grond hiervan kunnen we een plan voor een verandertraject opstellen, waarbij we ons richten op zowel de directie, het management als de medewerkers ‘op de werkvloer’. Brand Capital begeleidt en coördineert interne verandertrajecten. Het doel is om iedereen in de organisatie om te vormen tot brand advocates!